النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: Al Yamani Al Muntadhar mengumumkan mengenai hari kemenangan dan kemunculan, para hari haji akbar, Hari Raya Haji yang terbesar..

هذا أحد المواقع الثانوية الخاصة بتبليغ دعوة الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني والتي لا تتضمن أية أقسام خاصة ولا رسائل ولا عضويات وبالتالي لا يمكن المشاركة فيها ولا استرجاع الحسابات المفقودة عبرها، يوجد هنا فقط موسوعة البيانات مع الترجمة لبعضها إلى مختلف اللغات، ولا يتواجد الإمام المهدي إلا في الموقع الرسمي الوحيد منتديات البشرى الإسلامية والنبإ العظيم، وهناك يمكنكم التسجيل والمشاركة والمراسلة الخاصة وأهلاً وسهلاً بكم.

مصدر الموضوع
 1. Al Yamani Al Muntadhar mengumumkan mengenai hari kemenangan dan kemunculan, para hari haji akbar, Hari Raya Haji yang terbesar..

  مصدر المشاركة

  Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
  2016 مـ
  ــــــــــــــــــــــــ


  Al Yamani Al Muntadhar mengumumkan mengenai hari kemenangan dan kemunculan, para hari haji akbar, Hari Raya Haji yang terbesar..


  Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, dari Al Yamani Al Muntadhar, khalifah Allah untuk manusia, imam yang kedua belas dari Ahlul Bayt yang suci, pembela Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihi wasallam- Nasser Mohammed Al Yamani, kepada semua manusia, salam sejahtera ke atas mereka yang mengikuti orang yang menunjukkan dan membimbing ke jalan yang lurus, selanjutnya..


  Wahai sekalian manusia, sesungguhnya dunia kalian telah berakhir, akhirat kalian telah datang, sungguh telah dekat hari kalian akan diperhitungkan, sementara kalian masih dalam kelalaian berpaling, kalian tidak meyakini ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan-Nya, aku tidak bicara pada kalian dengan persangkaan, yang tidak berguna sama sekali untuk mendapatkan kebenaran, namun aku bicara pada kalian dengan ilmu pengetahuan, dengan dalil hujjah menggunakan logika Al Quran ini

  Jika kalian berpendapat aku ini sesat, wahai sekalian ulama umat Islam, maka kalian tidak boleh berdiam diri, namun sekiranya kalian mendapati aku ini berada di atas petunjuk dan cahaya dari Tuhanku, maka tidak sepatutnya juga kalian senyap

  Oleh itu berhiwarlah kalian denganku, di skrin monitor antarabangsa untuk hiwar di muka dunia, kelak kami akan buatkan orang-orang yang berpengetahuan dari dunia internet sebagai saksi antara kita, lalu mereka lihat siapa yang benar-benar telah dianugerahkan oleh Allah ilmu pengetahuan dan logika mantiq dengan dalil dan bukti yang jelas lagi menjelaskan dari Al Quran

  Pembenaran terhadap firman Allah:
  dan supaya Kami menjelaskan Al Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui
  Maha Benar Allah
  [Al An'aam:105]


  Sesungguhnya aku telah mengumumkan kepada dunia dalam sistem internet antarabangsa, mengenai pengakhiran dunia yang pertamanya, dan terbit matahari dari arah barat tempat terbenamnya, lalu sebahagian mereka menyangka aku ini berani mengatakan perkara ghaib yang hanya diketahui oleh Allah

  Maka untuk kalian jawaban yang hak, sudah selayaknya aku tidak mengatakan terhadap Allah melainkan yang hak, dengan ilmu pengetahuan dan logika dari firman Allah, yang Maha Mengetahui segala keghaiban, tiada sesiapapun yang mengetahui perkara ghaib di langit dan di bumi kecuali Allah, Maha Suci Dia lagi Maha Tinggi, Dia Maha Luhur lagi Maha Agung
  !
  Tidak sepatutnya kalian membenarkanku, selagimana aku tidak menghujjah kalian dengan ilmu pengetahuan, petunjuk dan dengan Kitab yang menerangkan, aku tidak terima bantahan orang-orang yang menghujjahku, tanpa didasari dengan ilmu pengetahuan, tidak dengan petunjuk dan tidak pula dengan Kitab yang menerangkan

  Aku bersaksikan Allah, para malaikat-Nya dan seluruh orang sholeh dari kalangan hamba-hamba Allah, bahawasanya aku cabar dan tantang seluruh ulama agama samawi, yang berbeza-beza kelompok mereka dan mazhab mereka, bukan tantangan dengan keangkuhan, bahkan dengan keyakinan dan kepercayaan pada perkara yang telah Allah ajarkan kepadaku, mengenai takwil dari hakikat-hakikat kebenaran ayat-ayat dalam Al Quran, yang menyeluruh dan mencakupi ajaran utama kitab-kitab semua nabi dan rasul

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  (Al Quran) ini adalah peringatan bagi orang-orang yang bersamaku, dan peringatan bagi orang-orang yang sebelumku
  Maha Benar Allah
  [Al Anbiyaa:24]


  Allah telah menjadikan kitab suci-Nya sebagai bacaan (Quran), yang dibaca dengan bahasa arab yang fasih dan terang nyata, Risalah Allah yang lengkap dan menyeluruh kepada dua golongan, seluruh makhluk dari alam manusia dan jinn

  Maka Allah menjadikan Al Quran sebagai katalog-Nya, yang Maha Menciptakan lagi Maha Bijaksana, Allah-lah yang menyempurnakan segala ciptaan-Nya, bukankah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang Dia Maha Halus dalam mengurusi dan mentadbir segalanya lagi Maha Mengetahui
  ?
  Sesungguhnya aku hanya berhujjah dengan kalian dari kalam Allah:
  Dan siapakah yang lebih benar perkataan(nya) dari Allah
  ?
  [An Nisaa:87]
  Maka dengan perkataan mana lagi setelah Al Quran ini kalian akan percaya
  ?

  Sebagaimana yang telah aku ulangi untuk kalian kata-kataku sebelum ini, aku cabar dan tantang dengan ilmu pengetahuan dan logika Al Quran, yang ilmiah, tepat lagi akurat seperti ilmu matematika dan fisika, bahawa 1 + 1 = 2, maka aku perlihatkan pada kalian akan hakikat-hakikat dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, dengan ilmu pengetahuan dan logika yang hak dalam kenyataan sebenar

  Demikian itu agar orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, akan mendapati ianya benar dalam kenyataan yang sesungguhnya, dengan ilmu pengetahuan logika fisika, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan mendapati, bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dari Tuhanmu itulah yang benar dan menunjuki (manusia) kepada jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji
  Maha Benar Allah
  [Saba:6]


  Demikian juga sebagai pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  dan supaya Kami menjelaskan Al Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui
  Maha Benar Allah
  [Al An'aam:105]


  Ayat ini memberikan khabar gembira untuk kalian dengan seorang imam (Al Mahdi), yang kelak Allah anugerahkan padanya ilmu pengetahuan Al Quran, bukan sebahagian dari Al Quran, demikian itu agar dia menjelaskan kepada umat manusia dengan ilmu pengetahuan dan logika berdasarkan kenyataan yang sebenar

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar
  Maha Benar Allah
  [Fushshilat:53]


  Allah tidak memerintahkanku untuk berjihad terhadap kalian dengan mata pedang dan senjata; namun Allah telah mempersenjataiku dengan ilmu pengetahuan dan dalil hujjah dari Al Quran, barangsiapa yang mahu percaya maka dipersilakan, dan barangsiapa yang mahu mengingkari maka dipersilakan, jika kalian enggan dan menolak, maka Allah akan memenangkanku dan menzahirkanku pada suatu malam, sedang kalian termasuk orang-orang yang rendah


  Pertamanya aku undang kalian ke meja bundar hiwar, aku ajarkan kalian mengenai bidang ilmu pengetahuan perubatan, yang demikian itu, supaya aku jelaskan pada kalian suatu petanda dari diri kalian sendiri, sedang kalian masih berada dalam perut ibu kalian

  Sesungguhnya Allah telah menopang dan mengokohkan untuk kalian dengan ilmu pengetahuan buat mengetahui janin, adakah Allah menjadikannya seorang lelaki ataupun perempuan, sebelum ibunya melahirkannya. maka kami akan memberitahukan kepada kalian wahai sekalian ilmuwan perubatan, sesungguhnya Allah telah berfirman dalam Al Quran, menyatakan bahawa janin itu tidak akan jelas bagi kalian, sama ada dia lelaki atau perempuan, melainkan setelah berlalunya empat bulan yang lengkap dan sempurna

  Baru kemudian setelah itu akan jelas bagi kalian, bahawa janin itu lelaki atau perempuan,
  sekiranya janin itu lelaki, maka tempoh kehamilan dan tempoh menyapihnya yakni menceraikan susunya adalah selama tigapuluh bulan.

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan
  Maha Benar Allah
  [Al Ahqaaf:15]


  Demikian juga firman Allah Ta'ala:
  dan menyapihnya dalam dua tahun
  Maha Benar Allah
  [Luqman:14]


  Adapun tigapuluh bulan, maka tempohnya adalah dua tahun setengah, adapun yang dua tahun itu, maka ianya adalah tempoh menyapihnya, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala: dan menyapihnya dalam dua tahun, maka dari itu tersisa enam bulan, akan tetapi kita tahu, bahawa perempuan yang hamil itu tidak melahirkan kandungannya dalam tempoh enam bulan, namun dalam tempoh sembilan bulan

  Maka di sinilah terdapatnya keajaiban Al Quran, sebagai tanda pembenaran bagi Al Quran ini, bahawa ianya benar-benar diwahyukan dan diterima oleh seorang Nabi yang ummi, dari sisi yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, ianya benar-benar dari sisi Allah yang telah menciptakan kalian, bukankah Allah yang menciptakan sekalian makhluk itu mengetahui segala-galanya, sedang Dia Maha Halus dalam mengurusi dan mentadbir segalanya lagi Maha Mengetahui
  ?

  Maka kemarilah kalian wahai sekalian ilmuwan perubatan, aku akan jelaskan pada kalian takwil yang hak bagi ayat ini, kelak kalian akan mendapati tawilannya benar-benar dengan ilmu pengetahuan dan logika, berdasarkan kenyataan yang sesungguhnya bagi kaum yang mengetahui, di antara mereka adalah para ilmuwan bidang kedoktoran

  Mengapa Allah berfirman ketika menyatakan mengenai lelaki, Dia menyatakan bahawa mengandungkannya adalah selama enam bulan, dengan mengecualikan tiga bulan pertama kehamilan
  ?
  Demikian itu kerana si janin belum jelas lagi bagi kalian wahai sekalian doktor, adakah ia janin lelaki atau perempuan, meskipun telah berlalu tempoh kehamilan selama tiga bulan, akan tetapi tidak seharusnya menjadi jelas bagi ahli ilmu pengetahuan, sama ada janin lelaki atau perempuan, kecuali dari permulaan masuknya bulan yang keempat

  Setelah berakhirnya bulan yang keempat, organ kelamin janin akan sempurna, maka akan menjadi jelas janin itu lelaki atau perempuan di hadapan ahli ilmu pengetahuan, tanpa syak dan ragu lagi sekiranya janin itu lelaki, dan sekiranya tidak jelas maka ianya perempuan

  Sekiranya janin itu lelaki, dan Allah menyatakan tempoh kehamilan dan tempoh menyapihnya yakni menceraikan susunya adalah selama tigapuluh bulan, maka yang demikian itu adalah dari detik klarifikasi oleh para ilmuwan kedoktoran, bahawa janin itu lelaki sementara ia masih berada dalam perut ibunya

  Oleh kerana firman Allah sangat benar dan akurat, dan ayat itu menyatakan tentang lelaki, bahawa tempoh kehamilan dan tempoh menyapihnya adalah tigapuluh bulan, kerana itu tidak disebutkan tiga bulan yang pertama, sebab ayat itu menyatakan tentang janin setelah ditentukan jenis kelaminnya, lelaki atau perempuan, yang mana pada tiga bulan yang pertama belum jelas bagi ahli ilmu pengetahuan adakah janin itu lelaki atau perempuan, mungkin sahaja setelah itu perempuan ketika masuk bulan yang keempat

  Akan tetapi ayat ini menyatakan mengenai janin lelaki, tempoh kehamilan dan tempoh menyapihnya selama tigabulan, yang demikian itu adalah dari detik mulanya terbentuk organ kelamin ketika masuk bulan yang keempat, maka perhatikanlah wahai sekalian ilmuwan kedoktoran akan rahasia ilmiah ini dalam Al Quran, kalam Allah Ar Rahman yang menciptakan manusia:
  Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan
  ?
  Maha Benar Allah
  [Ar Rahman:13]


  Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah (6) Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang, (7) dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. (8)
  Maha Benar Allah
  [Al Infithaar]


  Oleh itu sekarang, kita alihkan hiwar kita dengan kelompok lain dari kalangan ahli ilmu pengetahuan, yaitu para ilmuwan astronomi, para ulama falak, setelah kami menjelaskan kepada ulama perubatan suatu petanda dari diri kalian, supaya kalian tahu bahawasanya Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- benar-benar menerima Al Quran ini dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, adakah kalian semua beriman? Tanda-tanda kekuasaan Allah yang mana lagi yang kalian ingkari wahai sekalian orang-orang kafir
  ?

  Kepada kelompok yang lain dari ahli meja bundar hiwar, dari kalangan ahli ilmu pengetahuan yaitu para ilmuwan astronomi, wahai sekalian ulama falak, sesungguhnya tidak datang era kemunculan Al Yamani Al Muntadhar sehinggalah kalian dapat menemukan planet kesepuluh, yang kalian namakan Nibiru, kerana yang demikian itu mengokohkan dan memperkuat keajaiban Al Yamani Al Muntadhar, khalifah Allah untuk manusia

  Supaya aku menjelaskan kepada kalian mengenai hakikat perkara yang ada pada firman Allah Ta'ala:
  Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku di antaranya, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu
  Maha Benar Allah
  [Ath Tholaaq]


  Maka kemarilah wahai sekalian ulama falak, agar aku jelaskan pada kalian mengenai ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala berfirman:
  Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudahnya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah
  Maha Benar Allah
  [Luqman:27]


  Ayat ini menyatakan tentang qudrah kekuasaan Allah, bahawasanya qudrah kekuasaan-Nya tidak ada batasnya, qudrah kekuasaan Allah itu mutlak tidak terbatas, ini bukanlah tajuk hiwar; namun supaya aku ajarkan kepada kalian mengenai takwil batin yang tersirat bagi ayat yang mulia ini, yang menyatakan bahawa setelah bumi ini yang di atasnya ada lautan, pepohonan dan manusia, bahawa setelahnya ada tujuh bumi tanpa syak dan ragu lagi

  Kalian dapat memahami yang demikian itu melalui firman Allah Ta'ala:
  dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudahnya, maka kami katakan bahawasanya ayat ini menyatakan tentang bumi yang dihuni manusia ini, yang mengandungi lautan dan pepohonan, firman Allah Ta'ala: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudahnya, yakni setelah bumi yang mengandungi lautan dan pepohonan

  Pasti kalian tahu bahawa seluruh bumi adalah lautan kecuali 1/4 darinya daratan, demikian juga yang 1/4 daratan itu ada tasik-tasik dan sungai-sungai yang masuk menyelanya, Allah Ta'ala berfirman:
  dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudahnya, yakni setelah bumi ini yang mengandungi lautan dan pepohonan, lalu ditambahkan lagi padanya setelah bumi itu sebanyak tujuh lautan

  Akan tetapi wahai kaumku, tidak boleh tidak, pastilah bagi tujuh lautan itu ada tujuh bumi pula, yang mengandungi tujuh lautan seperti lautan bumi yang besar ini, jika demikian, Allah menyatakan bahawa setelah bumi kalian ini ada tujuh bumi, dan yang paling bawah darinya dan yang paling jauh secara mutlak adalah bumi Sijjil, yang dengannya kelak Allah akan memenangkanku dan menzahirkanku kepada seluruh dunia pada suatu malam

  Apakah bumi Sijjil itu? Sesungguhnya ia adalah planet kesepuluh yang kalian namakan
  Nibiru, itulah Kaukab Sijjil yang dinyatakan dalam Al Quran, ianya adalah yang paling bawah dari tujuh bumi, yang dengannya Allah hancurkan kaum Nabi Luth -'alayhis salaam-, kerana itu Allah berfirman:
  Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan bumi yang atas itu bumi yang bawah
  Maha Benar Allah
  [Hud:82]

  Demikian itu kerana Allah membuatkan yang paling bawah dari tujuh bumi, yaitu Kaukab Sijjil, Allah menjadikannya dalam ketetapan yang telah ditentukan, berada di atas bumi ini, yang padanya ada kaum Nabi Luth dan orang-orang kafir,
  lantas Sijjil itu menghujani mereka dengan bebatuan keras seperti kaca, itulah gambar timbul (relief) Kaukab Sijjil yang memiliki bebatuan yang telah diberi tanda oleh Allah, tidaklah azab seksaan itu jauh dari orang-orang yang zalim


  Adalah suatu keharusan bilangan putarannya bersamaan dengan bilangan putaran gerhana matahari pada hari Jumaat permulaan Ramadhan secara falak tahun 1427H, yang mana padanya telah terjadi ijtima matahari dan bulan setelah kelahiran anak bulan, matahari bertemu dengan bulan sedang ia berupa hilal, akan tetapi kebanyakan kalian ragu-ragu akan kebenarannya, kalian mengingkari urusanku tanpa ilmu pengetahuan, tidak dengan petunjuk dan tidak pula dengan Kitab yang menerangkan


  Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya Kaukab Sijjil adalah yang paling bawah dari tujuh bumi, kerana itu Allah Ta'ala berfirman: Kami jadikan bumi yang atas itu bumi yang bawah, yang demikian itu adalah untuk menghujani mereka dengan bebatuan dari Sijjil dengan bertalu-talu

  Bebatuan telah dipersiapkan untuk menembusi lapisan atmosfera bumi agar dapat mencapai permukaan bumi, sebelum ianya dihancurkan oleh lapisan atmosfera bumi, yang melindungi kalian dari bebatuan ruang angkasa, ianya adalah bebatuan dari tanah keras seperti kaca, yang memenuhi bebatuan yang berkaca ini

  Kaca itu mampu menanggung pergeseran dengan lapisan atmosfera bumi kalian, kerana itu Allah Ta'ala berfirman:
  yang telah diberi tanda, yakni bebatuan itu dapat menanggung pergeseran dengan atmosfera bumi yang telah Allah jadikannya sebagai pelindung buat kalian, itu bukan bermakna kalian boleh merasa aman dari azab seksaan dan balasan dari Allah

  Kerana Kaukab Sijjil akan menantang bumi dengan menembusinya dengan bebatuan Sijjil yang diberi tanda oleh Allah, yang dipersiapkan untuk menembusi lapisan atmosfera kalian, Allah membuatkannya dapat melawan pertahanan lapisan atmosfera bumi, yang melindungi kalian dan bumi kalian

  Lapisan atmosfera itulah yang memusnahkan meteor-meteor yang menembusinya dan merubah meteor-meteor itu menjadi abu, kerana meteor-meteor yang menembusinya terbakar dan tidak sampai pada kalian, dan kalian dapat melihat yang demikian itu dengan mata kasar (tahi bintang), bebatuan angkasa itu tidak sampai pada kalian

  Akan tetapi Sijjil telah Allah persiapkannya dengan bebatuan yang ditandai oleh-Nya, yakni ianya dipersiapkan untuk menembusi lapisan atmosfera bumi kalian, kelak kalian akan benar-benar melihat kemunculannya wahai penduduk Makkah dan Yaman, di ufuk kutub utara dari arah bawah bintang kutub pada tahun 1427H ini

  Demikian itu adalah kebenaran, kelak akan terlihat oleh semua kalangan, yang alim, yang jahil, yang ummi, yang kecil dan yang besar, mereka semua akan melihatnya dengan mata kasar dalam kenyataan sebenar pada hari kedatangannya

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu (12)
  Maha Benar Allah
  [Ath Thalaaq]


  Sesungguhnya aku telah memperingatkan umat manusia dari azab seksaan Allah, aku muncul pada mereka di internet antarabangsa ketika hari matahari terakhir bagi tahun orbitnya matahari, yang mana waktu buat hari azab seksaan yang telah ditentukan itu dihitung dengannya (tahun orbitnya matahari)

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allah sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. (47)
  [Al Hajj]


  Aku tidak memperingatkan kalian kecuali pada akhir hari dalam bulannya yang terakhir, sesungguhnya aku telah muncul pada kalian di internet antarabangsa sejak tahun 1425H, aku telah peringatkan kalian mengenai gerhana bulan sebagai peringatan, yang telah terjaddi pada bulan Ramadhan tahun 1425H, begitu juga aku memberikan peringatan kepada kalian akan azab seksaan Allah pada 8 April 2005

  Aku peringatkan azab seksaan Allah pada Ramadhan 1426H, juga azab seksaan Allah pada Ramadhan 1427H, mungkin orang-orang yang tidak mengetahui akan menyangka bahawa Allah telah memungkiri janji-Nya, padahal Allah sedikitpun tidak akan memungkiri janji-Nya pada hamba-Nya, demikian itu kerana aku tidak memperingatkan kalian, kecuali pada akhir hari bagi tahun orbitnya matahari pada tarikh terakhir matahari, dan ketika hari yang terakhir bagi matahari itu sendiri, yang tidak ada baginya waktu malam, namun seluruhnya waktu siang

  Demikian itu kerana matahari berputar pada paksinya untuk menyelasaikan putarannya sehari, dan lengkapnya putaran matahari pada paksinya pada setiap dua tahun, sembilan bulan dan sepuluh hari, dan dari bulan Rabi'ulawwal 1425H hingga hari haji terbesar tahun 1427H adalah dua tahun, sembilan bulan dan sepuluh hari, bukankah aku telah memperingatkan kalian, tidak lain kecuali semasa hari terakhir yang diberkahi ini
  ?

  Akan tetapi aku belum lagi menjelaskan kepada kalian mengani rahasia ini, lalu kebanyakan anggota di forum menyangka bahawa perkaraku telah selesai, lalu mereka membuang keterangan-keteranganku dan berpaling dariku dalam dunia internet, apapun aku berterima kasih pada forum Bahzani, begitu juga situs Network Arab Untuk Hak Asasi Manusia, juga forum Qanat, kerana hanya mereka sahaja yang terus menyebarkan keterangan-keteranganku, mereka tidak membuangnya sedikitpun hingga saat tersebarnya keterangan ini seluruhnya


  Sebagaimana yang telah aku nyatakan pada kalian dengan nash Al Quran wahai sekalian ulama umat, bahawasanya matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu, dan hitungan hari azab seksaan sesungguhnya, telah Allah jadikan rahasianya pada tahun orbitnya matahari pada matahari itu sendiri

  Demikianlah sesungguhnya, setahun orbit matahari itu terdiri dari duabelas bulan, dan setiap bulan setara dengan Lailatul Qadr lapan puluh tiga tahun dan empat bulan, sekiranya kalian mengulangi yang demikian duabelas kali, maka akan tampak bagi kalian berapa lama tempoh setahun orbitnya matahari

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Sesungguhnya sehari disisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu
  Maha Benar Allah
  [Al Hajj:47]

  Itu adalah hari penghabisan bagi tahun orbitnya matahari, yang berakhir setelah berlalunya seribu tahun menurut perhitungan kalian dengan bulan-bulan qamariyah, demikian itulah takwil yang hak bagi firman Allah Ta'ala:
  Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu
  Maha Benar Allah
  [Ar Rahman:5]


  Adapun tempoh lamanya sehari bagi matahari, yang mana hitungan itu terbentuk darinya, maka tempoh lamanya adalah dua tahun, sembilan bulan dan sepuluh hari dengan lengkap dan sempurna, bermakna matahari melengkapkan putaran pada paksinya pada setiap dua tahun, sembilan bulan dan sepuluh hari

  Sekiranya kalian menghitung yang demikian itu tigapuluh kali, maka kelak akan terlihat bagi kalian hasil keputusan lamanya tempoh sebulan orbitnya matahari, yang tempoh lamanya itu adalah lapan puluh tiga tahun dan empat bulan, lalu ulangilah tempoh sebulan ini dua belas kali, kelak akan terlihat pada kalian tempoh lamanya setahun orbitnya matahari, yang mana tempoh lamanya itu adalah bagaikan seribu tahun menurut perhitungan kalian

  Siapakah yang akan meletakkan keteranganku ini agar dibaca di salah satu saluran angkasa seluruh dunia, kerana kelak Allah akan memuliakannya dengan kemuliaan yang besar
  ?

  Aku bersumpah demi Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung, cahaya di atas cahaya, Dzat yang membangkitkan orang yang telah mati di dalam kubur, dan kepada-Nya-lah semuanya akan dikumpulkan, bahawasanya aku adalah Al Yamani Al Muntadhar, khalifah Allah untuk umat manusia, penutup para khalifah semuanya, Allah tidak menjadikan hujjahku dengan sumpah, tidak pula dengan nama, namun hujjahku dengan ilmu pengetahuan bagi orang-orang yang mengetahui

  Begitu juga orang-orang yang menyalin keteranganku ini, lalu membahagikannya di antara berbagai golongan umat manusia, maka demikianlah Allah menjadikan mereka sebagai wakil dan utusan Al Mahdi Al Muntadhar, itu kerana sesungguhnya mereka tidak membahagikannya melainkan mereka mendapati keteranganku berbeza dan unggul dengan ilmu pengetahuan dan logika, mereka itulah orang-orang yang sangat benar dan tulus, bagi mereka ampunan dari Tuhan mereka dan ganjaran pahala yang besar

  Demikian juga mereka termasuk kalangan yang selamat dan aman dari ketakutan azab seksaan, tidak akan ada suatu apapun yang akan menimpa mereka, Allah-lah yang menjadi saksi dan pelindung terhadap perkara yang aku katakan, pasti kalian akan mengetahui beritanya dengan sebenar-benarnya, maka janganlah kalian meminta ianya disegerakan:
  bukankah subuh itu sudah dekat
  ?

  Maha Benar Allah
  [Hud:81]  Wahai sekalian umat manusia dan jinn, demi Allah, aku tidak tahu solusi untuk menyelamatkan kalian dari azab seksaan Allah, selain kalian bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, melaksanakan amar bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar

  Setiap orang dari kalian diberi kedudukan dan ditempatkan oleh Allah berdasarkan bidang kemampuannya, Allah tidak memberati seorangpun kecuali mengikut kesanggupannya, tidak selayaknya kalian membunuh orang kafir wahai sekalian umat Islam

  Kecuali orang yang melampaui batas memcerobohi dan menyerang kalian, maka di sini wajib bagi kalian buat mempertahankan diri kalian dan agama kalian, dengan segenap kekuatan yang telah diberikan pada kalian, dan kemenangan adalah dari sisi Allah:
  Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman
  Maha Benar Allah
  [Ar Ruum:47]


  Tidak ada perbezaan antara Al Yamani Al Muntadhar dan Al Mahdi Al Muntadhar, seperti halnya perbezaan antara Muhammad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wasallam- dan Ahmad Rasulullah -shollallaahu 'alayhi wa aalihii wasallam-, Allah Maha Besar dan kemenangan adalah milik Allah, dan milik Al Mahdi Al Muntadhar, khalifah Allah untuk umat manusia, imam kedua belas dari Ahlul Bayt yang suci, sesiapa yang mahu percaya silakan, dan sesiapa yang mahu mengingkari juga silakan

  Betapa seringnya aku ulangi dan peringatkan, sesungguhnya matahari telah mencapai bulan, dan kelak malam akan mendahului siang, lalu matahari terbit dari barat tempat terbenamnya pada tahun 1427H ini, aku tidak mendendangkan syi'ir atau berlebih-lebihan mengarang wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya orang yang memperingatkan tidak dapat dipersalahkan setelah terjadinya perkara yang telah diperingatkannya, kami hanya berkewajiban menyampaikan sedang Allah-lah yang memperhitungkan

  Maka sampaikanlah dariku ini, sekiranya aku berbohong maka aku yang akan menanggungnya, namun sekiranya aku benar maka perkara ini sulit dan berat bagi mereka yang menolak dan menyombongkan diri, maka telah selesai perkara itu diputuskan


  Saudara umat Islam di jalan Allah, Al Yamani Al Muntadhar, pembela Muhammad Rasulullah dan umat Islam; Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  _____________


  [81936]578-اليماني المنتظَر يُعلن عن يوم النصر والظهور يوم الحجّ الأكبر ..[/81936]
  81936


المواضيع المتشابهه

 1. مشاركات: 0
  آخر مشاركة: 11-05-2017, 08:20 PM
 2. مشاركات: 4
  آخر مشاركة: 11-10-2014, 12:08 PM

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •