النتائج 1 إلى 1 من 1

الموضوع: Kecelakaan besar bagi Donald Trump dan penolong-penolongnya, dari keburukan asteroid pembawa azab hukuman, dan kecelakaan besar bagi kalangan arab maupun non-arab yang berpaling..

هذا أحد المواقع الثانوية الخاصة بتبليغ دعوة الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني والتي لا تتضمن أية أقسام خاصة ولا رسائل ولا عضويات وبالتالي لا يمكن المشاركة فيها ولا استرجاع الحسابات المفقودة عبرها، يوجد هنا فقط موسوعة البيانات مع الترجمة لبعضها إلى مختلف اللغات، ولا يتواجد الإمام المهدي إلا في الموقع الرسمي الوحيد منتديات البشرى الإسلامية والنبإ العظيم، وهناك يمكنكم التسجيل والمشاركة والمراسلة الخاصة وأهلاً وسهلاً بكم.

مصدر الموضوع
 1. Kecelakaan besar bagi Donald Trump dan penolong-penolongnya, dari keburukan asteroid pembawa azab hukuman, dan kecelakaan besar bagi kalangan arab maupun non-arab yang berpaling..

  مصدر المشاركة

  Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
  05 - جمادى الأولى - 1440 هـ
  11 - 01 - 2019 مـ
  02:43 صباحاً
  ( بحسب التقويم الرسمي لأمّ القرى )
  mengikut takwim rasmi Makkah

  [ لمتابعة رابط المشاركـة الأصليّة للبيان ]
  ikuti pautan postingan keterangan asal

  http://www.mahdialumma.com/showthread.php?t=36614
  ــــــــــــــــــــــــ


  Kecelakaan besar bagi Donald Trump dan penolong-penolongnya, dari keburukan asteroid pembawa azab hukuman, dan kecelakaan besar bagi kalangan arab maupun non-arab yang berpaling dari Al Quran..


  Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, sholawat dan salam ke atas para nabi dan rasul, dari yang pertama hingga penutup mereka, Muhammad Rasulullah, juga ke atas orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan hingga Hari Pembalasan, selanjutnya..


  Wahai sekalian arab dan non-arab, sesungguhnya era jangka waktu kini telah masuk pada zaman terjadinya tanda-tanda besar Kiamat, matahari telah mencapai bulan lalu bulan mengiringinya, telah tampak kezaliman dan kerosakan di daratan dan di lautan, betapa sering Allah memberikan peringatan pada kalian dengan azab yang lebih kecil sebelum azab yang lebih besar, mudah-mudahan kalian kembali pada Tuhan kalian dan mengikuti Kitabullah Al Quran, risalah Allah untuk manusia seluruhnya, namun dengan serta merta kebanyakan kalian berpaling menghindarinya
  !
  Merupakan sebuah bencana musibah yang besar, tatkala azab yang lebih kecil tidak menambahkan pada kalian selain kekufuran dan ke-ateis-an terhadap Allah, hinggakan kaum muslimin mengikuti kaum ateis dan melupakan firman Allah Ta'ala:
  Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (41) Maha Benar Allah [Ar Ruum], dan Allah masih mengirimkan azab yang lebih kecil datang silih berganti kepada kalian, dari satu petanda ke satu petanda lain dari bermacam-macam azab yang lebih kecil

  Tiadalah yang diucapkan oleh kaum ateis kecuali mereka mengatakan: "Kemarahan alam semulajadi" atau "bencana alam semulajadi", lalu kebanyakan kaum muslimin mengikuti keingkaran kaum ateis, mereka mengatakan: "Bencana alam semulajadi", meskipun kaum muslimin beriman dengan Al Quran; namun mereka melupakan peringatan Al Quran dan mereka menjadi kaum yang binasa

  Ingatlah, demi Allah, mereka tidak kembali pada Kitabullah Al Quran, dan tidak pula pada sunnah Rasulullah yang hak, yang tidak bertentangan dengan muhkam Al Quran; bahkan mereka berpegang teguh dengan sunnah syaitan, mereka mengikuti banyak perkara yang bertentangan dengan Al Quran, bagaimana mereka menyangka mereka mendapat petunjuk, padahal mereka mencampakkan Kitabullah dan sunnah Rasulullah yang benar di balik belakang mereka, dan mereka memecah belahkan agama mereka menjadi berkelompok dan golongan-golongan, setiap golongan merasa bangga dengan ilmu pengetahuan para imam yang batil, yaitu orang-orang yang mengatakan terhadap Allah pada perkara yang mereka ketahui
  ?

  Wahai sekalian umat Islam, jika sungguh kalian benar-benar muslimin, maka janganlah kalian meletakkan Al Quran itu di balik belakang kalian, sesungguhnya Allah telah menjadikan Al Quran sebagai rujukan utama, yang menguasai dan menolak keputusan hukum dalam Taurat, Injil dan hadits-hadits bayan dalam Sunnah Nabawiyah

  Aku Al Mahdi Al Muntadhar, khalifah Allah untuk seluruh dunia, Allah telah mengutusku untuk memperingatkan kalian dengan Al Quran ini, yang ada di tangan kalian, yang telah kalian jadikannya sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan, maka janganlah kalian menjadi kaum yang binasa, sesungguhnya aku adalah penasihat yang dapat dipercaya untuk kalian, dan rahmat untuk seluruh dunia, aku menyeru kepada Allah dengan hujjah yang nyata, dengan hujjah ilmu pengetahuan Muhammad Rasulullah

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Katakanlah: "Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha Suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik". (108)
  Maha Benar Allah
  [Yusuf]

  Ini bermakna bahawasanya Allah mengutus Al Mahdi Al Muntadhar sebagai pengikut, bukan pembuat perkara baru, tidak boleh tidak, hendaklah kepercayaan kalian mengenai perutusan Al Mahdi Al Muntadhar itu, meyakini bahawa Allah mengutusnya sebagai pembela Muhammad, bukan sebagai nabi baru, kecuali orang yang mengingkari firman Allah Ta'ala:

  Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (40)
  Maha Benar Allah
  [Al Ahzaab]

  Jika demikian, tiada bagi kalian selain meyakini bahawa Allah mengutus Al Mahdi Al Muntadhar sebagai pembela Muhammad (Nasser Mohammed), kerana Muhammad Rasulullah adalah penutup para nabi dan rasul, aku tidak dapat membungkam kalian dengan dalil hujjah ilmu pengetahuan, kecuali dengan hujjah ilmu pengetahuan Muhammad Rasulullah, sholawat Allah ke atasnya beserta keluarganya dan semua orang beriman, aku sampaikan salam penghormatan untuk mereka


  Wahai sekalian arab dan non-arab, tidak sepatutnya bagi Allah untuk mengutus pada kalian Al Mahdi Al Muntadhar pembela Muhammad, sebagai pengikut kemauan hawa nafsu kalian; namun aku menyeru kalian pada perkara yang memberikan kehidupan pada kalian; bayan keterangan yang hak bagi Al Quran, tidak sepatutnya bagi Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed untuk menafsirkan Al Quran dengan dhonn, menafsirkannya dengan fikiran dan pendapat dari diriku sendiri seperti yang kalian lakukan

  Aku berlindung dengan Allah dari termasuk kalangan yang mengatakan terhadap Allah pada perkara yang tidak mereka ketahui, tiadalah yang mereka ikuti kecuali persangkaan belaka tanpa ilmu pengetahuan yang jelas dari Allah, akan tetapi aku Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani, Allah mengutusku supaya aku menerangkan Al Quran dengan Al Quran untuk kalian, aku jelaskan Al Quran dengan Al Quran dengan sejelas-jelasnya, kerana dari Al Quran itu ada ayat-ayat yang jelas, dan ada pula ayat-ayat yang menjelaskan ayat-ayat lain

  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Sesungguhnya Kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Dan Allah memimpin siapa yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (46)
  Maha Benar Allah
  [An Nuur]


  Juga sebagai pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penerangan
  Maha Benar Allah
  [An Nuur:34]


  Itulah ayat-ayat yang menjelaskan secara terperinci, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Alif Laam Raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Tahu, (1) agar kamu tidak menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku (Muhammad) adalah pemberi peringatan dan pembawa khabar gembira kepadamu daripada-Nya, (2) dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepada-Nya. (Jika kamu mengerjakan yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terus menerus) kepadamu sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan Dia akan memberikan kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan (balasan) keutamaannya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa siksa hari kiamat. (3)
  Maha Benar Allah
  [Huud]

  Allah masih tetap menimpakan azab yang lebih kecil pada sesiapa yang Dia kehendaki antara kalian, sebagaimana Dia menimpakannya pada kaum ateis, sejak bila angin ribut taufan melanda di jazirah Arab! Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, mengapa kalian tidak merasa takut pada-Nya
  ?

  Apa yang ingin aku katakan dalam bayan keterangan ini adalah, sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepada kalian satu hal sahaja, yaitu supaya kalian menghadap Allah dalam keadaan berdua-dua atau sendiri-sendiri, lalu kalian menggunakan akal fikiran kalian buat memikirkan, adakah ucapan Nasser Mohammed Al Yamani sama seperti ucapan orang-orang gila yang mendakwa sebagai Imam Mahdi, ataukah Nasser Mohammed mengatakan kebenaran dan membimbing ke jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji; membimbing menuju Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian, sebelum kalian ditimpa azab siksaan yang dahsyat dari Tuhan kalian, lalu Allah memenangkan khalifah-Nya dan menzahirkannya pada kalian dalam satu malam sedang kalian merendahkan diri tertunduk patuh

  Maka pergunakanlah akal fikiran kalian dalam memikirkan bayan keterangan yang hak bagi Al Quran sebelum datangnya azab siksaan yang keras, ingatlah oleh kalian akan firman Allah Ta'ala:
  Katakanlah: "Sesungguhnya aku hendak memperingatkan kepadamu suatu hal saja, yaitu supaya kamu menghadap Allah (dengan ikhlas) berdua-dua atau sendiri-sendiri; kemudian kamu fikirkan (tentang Muhammad) tidak ada penyakit gila sedikitpun pada kawanmu itu. Dia tidak lain hanyalah pemberi peringatan bagi kamu sebelum (menghadapi) azab yang keras. (46)
  Maha Benar Allah
  [Saba]


  Allah masih tetap menimpakan azab siksaan dari bumi dan dari langit pada sesiapa yang Dia kehendaki, namun ianya tidaklah menambahkan pada kalian selain keingkaran, yaitu ucapan kalian "bencana alam semulajadi"! Allah telah mengunci mata hati setiap orang yang menyombongkan diri dan berbuat sewenang-wenangnya

  Aku sampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang sombong di antara kalian dengan azab siksaan dari Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa; asteroid azab hukuman dan Kaukab Api, aku khabarkan berita gembira kepada sejahat-jahat makhluk, Donald Trump, dengan asteroid azab hukuman yang hentamannya akan terjadi di wilayah Amerika Syarikat, kelak kalian akan mengetahuinya sedikit masa lagi

  Aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya kecepatan asteroid azab hukuman sebelum ia menabrak bumi wilayah Amerika Syarikat adalah seperti kecepatan cahaya, pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Dan perintah Kami hanyalah satu perkataan seperti kejapan mata. (50) Dan sesungguhnya telah Kami binasakan orang yang serupa dengan kamu. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? (51)
  Maha Benar Allah
  [Al Qamar]


  Bahaya dan kebinasaan akibat hentaman asteroid azab hukuman akan mendominasi seluruh dunia, masing-masing akan menerima bahagian mengikut kadar ketetapan buat mereka, dan kesan letusan debunya akan membumbung tinggi menutupi permukaan bumi, kelak kalian akan mengetahui bom nuclear Allah, sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas sekalian hamba-hamba-Nya

  Barangkali para ateis antara kalian akan mengatakan "bencana alam semulajadi" sehinggalah dia menyaksikan Kaukabul 'Azab yang terbesar, Saqar, yang melempari dengan tembakan-tembakan api sebesar istana, dan menjadikan orang-orang yang berbuat kejahatan bagaikan daun-daun yang dimakan ulat, alangkah banyaknya syaitan-syaitan di era perutusan Al Mahdi Al Muntadhar Nasser Mohammed Al Yamani
  !
  Akan tetapi terhadap mereka itu Allah benar-benar mewaspadai dan mengawasi, tiadalah para wali penolong-penolong Allah merasa khuatir, bukankah Allah tidak menimpakan azab siksaan itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir
  ?
  Pembenaran terhadap firman Allah Ta'ala:
  Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun". (15) Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr. (16) Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. (17) Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman. (18) Maka mereka berkata: "Ya Tuhan kami jauhkanlah jarak perjalanan kami", dan mereka menganiaya diri mereka sendiri; maka Kami jadikan mereka buah mulut dan Kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar lagi bersyukur. (19) Dan sesungguhnya Iblis telah dapat membuktikan kebenaran sangkaannya terhadap mereka lalu mereka mengikutinya, kecuali sebahagian orang-orang yang beriman. (20) Dan tidak adalah kekuasaan Iblis terhadap mereka, melainkan hanyalah agar Kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu. (21) Katakanlah: "Serulah mereka yang kamu anggap (sebagai tuhan) selain Allah, mereka tidak memiliki (kekuasaan) seberat zarrahpun di langit dan di bumi, dan mereka tidak mempunyai suatu sahampun dalam (penciptaan) langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi-Nya. (22)
  Maha Benar Allah
  [Saba]


  Adakah banjir besar yang melanda itu hanya merupakan bencana alam semulajadi? Adakah angin ribut yang membinasakan dalam kecepatannya di antara kecepatan angin yang menghancurkan kaum 'Aad itu hanyalah bencana alam semulajadi? Adakah meteor yang dengannya Allah binasakan kaum Tsamud hanyalah bencana alam semulajadi
  ?
  Allah Ta'ala berfirman:
  Katakanlah: "Berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang berdosa. (69) Dan janganlah kamu berduka cita terhadap mereka, dan janganlah (dadamu) merasa sempit terhadap apa yang mereka tipudayakan". (70) Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: "Bilakah datangnya azab itu, jika memang kamu orang-orang yang benar". (71) Katakanlah: "Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari (azab) yang kamu minta (supaya) disegerakan itu. (72) Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai kurnia yang besar (yang diberikan-Nya) kepada manusia, tetapi kebanyakan mereka tidak mensyukuri(nya). (73)
  Maha Benar Allah
  [An Naml]


  Wahai sekalian umat Islam, adakah kalian membenarkan Allah Tuhan Semesta Alam dengan firman-Nya:
  Jika mereka berpaling maka katakanlah: "Aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum 'Aad dan Tsamud". (13) Ketika para rasul datang kepada mereka dari depan dan belakang mereka (dengan menyerukan): "Janganlah kamu menyembah selain Allah". Mereka menjawab: "Kalau Tuhan kami menghendaki tentu Dia akan menurunkan malaikat-malaikat-Nya, maka sesungguhnya kami kafir kepada wahyu yang kamu diutus membawanya". (14) Adapun kaum 'Aad maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata: "Siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami?" Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah Yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatan-Nya daripada mereka? Dan adalah mereka mengingkari tanda-tanda (kekuatan) Kami. (15) Maka Kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial, karena Kami hendak merasakan kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan Sesungguhnya siksa akhirat lebih menghinakan sedang mereka tidak diberi pertolongan. (16) Dan adapun kaum Tsamud, maka mereka telah Kami beri petunjuk tetapi mereka lebih menyukai buta (kesesatan) daripada petunjuk, maka mereka disambar petir azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. (17) Dan Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. (18)
  Maha Benar Allah
  [Fushshilat]
  ?

  Adakah gempa bumi yang menggegarkan rumah kediaman dan bangunan-bangunan kalian mulai dari fondasinya, lalu bumbungnya berjatuhan menimpa kalian itu hanyalah bencana alam semulajadi
  ?
  Allah Ta'ala berfirman:
  Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari. (26)
  Maha Benar Allah
  [An Nahl]
  Lantas mengapakah kalian tidak mengambil pelajaran
  ?

  Demikian juga kami akhiri bayan keterangan dengan firman Allah Ta'ala:
  Sesungguhnya Kami mudahkan Al Quran itu dengan bahasamu supaya mereka mendapat pelajaran. (58) Maka tunggulah; sesungguhnya mereka itu menunggu (pula). (59)
  Maha Benar Allah
  [Ad Dukhaan]


  Begitu juga kami sudahi bayan keterangan dengan firman Allah Ta'ala:
  Thaa Siim Miim (1) Inilah ayat-ayat Al Quran yang menerangkan. (2) Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman.(3) Jika kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit, maka senantiasa leher-leher mereka tunduk kepadanya. (4) Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. (5) Sungguh mereka telah mendustakan (Al Quran), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan (6)
  Maha Benar Allah
  [Asy Syu'araa]


  Juga dengan firman Allah Ta'ala:
  Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, (10) yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (11) (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman". (12) Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, (13) kemudian mereka berpaling daripadanya dan berkata: "Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila". (14) Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (15) (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. (16)
  Maha Benar Allah
  [Ad Dukhaan]


  Ya Allah, sungguh telah aku sampaikan, Ya Allah, maka saksikanlah..


  Wahai sekalian anshar, janganlah kalian melemah dan merendah dari menyampaikan bayan keterangan melalui internet antarabangsa, ingatlah oleh kalian akan perkara yang terjadi pada Rasulullah dan orang-orang beriman yang bersamanya, Allah Ta'ala berfirman:
  Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga, padahal belum datang kepada kalian (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (214) Maha Benar Allah [Al Baqarah]


  Salam ke atas para rasul dan segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam..

  Khalifah Allah dan hamba-Nya Al Imam Al Mahdi Nasser Mohammed Al Yamani
  ____________

  [301322]36615-ويلٌ لدونالد ترامب وأوليائه من شرّ كويكب العذاب، وويلٌ للمعرضين عن الكتاب من العجم والعرب ..[/301322]
  301322


المواضيع المتشابهه

ضوابط المشاركة

 • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
 • لا تستطيع الرد على المواضيع
 • لا تستطيع إرفاق ملفات
 • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
 •